Belgium Bordelio Tour

Uitwisseling tussen Vlaanderen en Wallonië is sinds de oprichting van VONK & Zonen een belangrijk aandachtspunt. VONK & Zonen initieerde in 2014 samen met het Poëziecentrum en La Maison de la Poésie het Belgische Dichterschap des Vaderlands. Na Charles Ducal voert Laurence Vielle vanaf Gedichtendag 2016 de titel van Dichter des Vaderlands.

In 2014 publiceerde het Poëziecentrum en L’Arbre à Paroles een tweetalige bloemlezing poëzie uit België met 15 Nederlandstalige en 15 Franstalige dichters: ‘Belgium Bordelio’. In 2017 verschijnt een tweede editie van de tweetalige bloemlezing Belgium Bordelio. VONK & Zonen organiseert i.s.m. La Maison de la Poésie d’Amay, Maelström en les Midis de la Poésie een reeks tweetalige poëzieontmoetingen langs beide zijden van de taalgrens waarin telkens vijf dichters aan bod komen uit deze bloemlezing. De poëzietournee gaat van A tot A, van Amay, de vestigingsplaats van het poëziecentrum van Amay, tot Antwerpen, de stad waar VONK & Zonen gevestigd is. Het programma wordt samengesteld door David Giannoni (directeur La Maison d’Amay), Mélanie Godin (directeur Les Midi de la Poésie) en Michaël Vandebril (VONK & Zonen). Deze poëzieavonden zijn tweetalig (de vertalingen worden telkens geprojecteerd of voorgelezen). Naast een vijftal poëzieavonden voor een vrij publiek worden er met steun van het Cultureel Samenwerkingsakkoord Vlaamse Gemeenschap – Franse Gemeenschap ook een vijftal academische ontmoetingen met studenten literatuur georganiseerd in de Nederlands- en Franstalige universiteiten in België.

Agenda 2016: